Dịch vụ Tuyển dụng

 In Dịch vụ chính

Nguồn nhân lực được xem là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp, nhưng trong môi trường cạnh tranh về nguồn nhân lực như hiện nay, để thu hút được những nhân sự phù hợp và nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh là một áp lực lớn đối với các doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc tuyển dụng nhân sự nhờ đến sự hỗ trợ của một đơn vị Tuyển dụng bên ngoài đã trở thành một giải pháp rất hiệu quả cho doanh nghiệp.

Người tuyển dụng cần phải có kinh nghiệm, khả năng nhận định, phân tích và đánh giá ứng viên tốt. Bên cạnh đó, quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao cũng đòi hỏi sự khác biệt và chuyên sâu, không thể giống với các quy trình tuyển dụng thông thường khác.

Lương Phú Thịnh bằng kinh nghiệm qua nhiều năm hoạt động và hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực tuyển dụng luôn cam kết mang đến những ứng viên tài năng, không chỉ đáp ứng được yêu cầu công việc mà còn phù  hợp với môi trường doanh nghiệp của khách hàng, ở mọi trình độ và mọi lĩnh vực yêu cầu.

Đến với Chúng tôi, khách hàng sẽ tiết tiết kiệm được tối đa thời gian quý báu của mình và nhận được những giá trị trên cả mong đợi.

Tại Lương Phú Thịnh, chúng tôi cung cấp:

  • Quản lý Nhân viên cho mỗi khách hàng;
  • Tư vấn chuyên sâu dựa trên nhu cầu và mục tiêu;
  •  Hỗ trợ trong cả quá trình tuyển dụng;
  • Mã quảng cáo bảo mật;
  • Cơ sở dữ liệu toàn cầu và nguồn ứng viên hiện có của Lương Phú Thịnh;
  •  Năng lực chuyên môn và mức độ phù hợp của ứng viên được đánh giá trước khi giới thiệu ứng viên sang khách hàng;
  •  Hỗ trợ trong quá trình đàm phán bao gồm cả gói thu nhập và các điều khoản Hợp đồng lao động;
  •  Chính sách bảo hành và hoàn trả phí.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt